Björntjärnlokarna

Skogen i reservatet domineras framför allt av tall, förankrad i mattor av kråkbär och lingonris.I sydvästra delen av reservatet ligger själva Björntjärnlokarna, som är tjärnar och myrsjöar omgivna av våtmark. En del av våtmarkerna är kalkrika och här trivs orkidéer.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Naturförvaltningen Jämtlands län

Jämtlands läns länsstyrelse

Vill dit
Kommentera
  • Muhsen

    There is no road to get there. The only road you can see in Google maps is private road and the owner did not let me pass through.

    mer än 4 år