Rena rama forntiden på Ättekulla

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 14 augusti 2019 kl 17:30.

Bilder

Kring Ättekulla finns det fullt av historiska spår. Vi tillverkar musikinstrument av naturmaterial och lär oss mer om den spännande historien. Musiepedagog Ricky Wrentner, från Fredriksdals museer och trädgårdar, ger oss en guidad tur (start klockan 18:30).

Vi ses: Klockan 17:30 vid naturpunkt Ättehögen.

Länkar

Kontakt

Adress

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00

E-postadress

Fredrik Bengtsson

fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen