Allemansrätten- allemansvett

I vårt land har vi en unik rättighet att ströva fritt i skog och mark. Denna rättighet, som inte finns i så många andra länder, kallas allemansrätten. Det är en gammal sedvänja som numera finns inskriven i miljöbalken. Men rättigheter innebär också skyldigheter. Vad vi inte får göra finns inskrivet i olika lagar och förordningar. Observera att i fågelskyddsområden, naturreservat och andra naturskyddade områden gäller särskilda bestämmelser.

Det här får du göra: • gå eller åka skidor över annans mark om du inte skadar gröda eller skogsplantering • färdas över annans vatten om du följer gällande förbud • bada vid stränder som inte är tomtmark • plocka vilda blommor, bär och svamp utanför tomt om de inte är fridlysta • tälta ett dygn på samma plats. Nära bebyggelse måste du fråga markägaren om lov • gå, rida eller cykla på enskild väg • göra upp eld om det inte är brandfara. Elda aldrig direkt på klippor, som då kan spricka • passera inhägnat område för djur om du stänger grindar väl och inte förstör staketet • ta vatten ur källor, floder och sjöar • ha med dig hund om den är kopplad eller hålls under uppsikt så att den inte stör det vilda.

Det här får du inte göra: • skada mark, träd, buskar eller gröda • uppehålla dig på privat tomt • använda annans brygga, boj eller brunn • skräpa ner • föra oljud genom att till exempel spela musik högt • fiska eller jaga utan tillstånd • avsiktligt störa djurlivet eller ta fåglars bon eller ägg • elda om det är risk för brand • släppa hunden lös utan uppsikt • färdas med motorfordon i naturen.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

E-postadress

Haninge kommun

info@haninge.se

Haninges Naturkarta

Haninges Naturkarta

Öppna detta i appen