Riktlinjer för anläggning Hälsans Stig

Hälsans stig är ett starkt varumärke. Genom att anlägga en Hälsans stig marknadsförs din kommun samtidigt som invånarna erbjuds en möjlighet att röra på sig och må bra. Hälsans stig är en friskvårdssatsning som passar många.

Kontakt

Adress

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se

E-postadress

Riksförbundet HjärtLung

+46 8 556 062 00

halsansstig@hjart-lung.se

Hälsans Stig

Hälsans Stig

Öppna detta i appen