Riktlinjer för anläggning Hälsans Stig

(Riktlinjer Hälsans Stig)

Kontakt

Adress

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans Stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se

E-postadress

Pär Hommerberg

[email protected]

Organisationens logotyp

Hälsans Stig