Skogsbostigen

Skogsbo är med sina 255 hektar det största naturreservatet inom Åkulla bokskogar. Reservatets ryggrad utgörs av sex bergknallar. Fem av dessa passeras på stigen, som har en sammanlagd stigning på 250 m. Backarna kräver en del ansträngning men vandraren belönas med hänförande utsikter över de lövskogsklädda bergen och Byasjön.

I de branta sluttningarna har det varit svårt att bedriva något rationellt skogsbruk. I Skogsbo finns därför den största samlingen av rödlistade arter i hela Åkullaområdet, hela 44 stycken. De utgörs fram-för allt av mossor och lavar som växer på de ofta knotiga och flerstam-miga bokarna, som förmodligen varit hårt tuktade på den tiden när det gick betande boskap i skogarna. I reservatet trivs också fåglar som skogsduva, mindre flugsnappare, nötkråka och mindre hackspett. Nötkråkan har gömmor med hasselnötter som den till och med kan dyka ner genom tjock snö för att komma åt.

En avstickare från stigen leder ut på Holma ö, där man kan se grunden efter den medeltida borgen Truedsholm. Stigen går på den gamla vägbanken fram till två välbevarade husgrunder.

Observera att cykling är förbjuden på Skogsbostigen.

Att göra:
 • Vandring2
 • Trailrunning
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
Längd: 5.4 km
Parkering:

Det finns två parkeringsplatser i anslutning till denna vandringsleder, en vid Hiaklitten i norr och en närmare Ästad. Båda finns utmärkta på kartan.

Hitta hit:

Leden startar vid naturreservatets parkering vid Hiaklitten.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Vill dit
Var där
Kommentera
 • Johanna Bäckstrand

  jättefint och relativt populärt så åk tidigt för att hitta parkering. mycket varierande terräng med branta backar. :)

  10 månader
 • Anders Olsson

  är närmare 6,2 km

  12 månader
 • Olle

  Bilparkering finns även på södra delen av Skogsboslingan

  mer än 2 år