Grinden vid Vik-skolan/Unungegränd till Eggeby fornpark är tillsvidare stängd för reparation

Av Upplands Väsby 2020-04-03

Grinden skadades av träd som föll för gårdagens hårda vindar och behöver repareras. Om du ska besöka fornparken och Vik-spåret välj då den närliggande grinden vid bågskyttebanan.

Var uppmärksam, aktsam och håll avstånd till vindfällda och delvis vindfällda träd samt hängande grenar när du rör dig i kommunens natur och parker.

Att gå i närheten av skadade och nedblåsta träd kan innebära livsfara.

Kontakta oss

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se