Allemansrätten för ett hållbart nyttjande av naturen

Av Upplands Väsby 2019-10-31

Har du koll på Allemansrätten?

Öppna den bifogade pdf-filen för att komma till frågorna om Allemansrätten och skanna QR-koderna för att se en film som ger svar på frågan.

Ett perfekt utbildningsmaterial som lärare och andra pedagoger kan använda för att skapa lärande om vilka rättigheter och skyldigheter man har i naturen. Frågorna kan också sättas upp som information vid idrotts- och fritidsanläggningar.

Kontakta oss

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se