Upprustning av utegym

Av Täby 2019-06-11

Nya stockgym kommer att ersätta de gamla på Täby IP, Ensta krog och Skavlöten. De kommer att utökas med fler redskap och till viss del tillgånglighetsanpassas. Gymmen planeras att byggas hösten 2019.

Kontakta oss

Yolanda Karlsson

Täby kontaktcenter
08-55 55 90 00