Walkingtur i naturen, hämta kraft i tryggt sällskap!

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 28 juni 2018 kl 18:30.

Bilder

Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar!

Turerna innehåller meditation, shang ming- rörelser, lätt funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Walkingturerna är öppna för alla och pågår ca 90 min.

Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna i Rösjö-,Angarn-, och Bogesundskilarna samt Stockholms läns landsting och föreningar, såsom i detta fall FHS, Future Health Sweden.

Samtliga turer är kostnadsfria men anmäl dig på sms 070-755 5436

Kontakt

Adress

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-postadress

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Gröna kilar

Gröna kilar

Öppna detta i appen