Vandring

Torsburgenleden

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 17.3 km

Åtgärder

Beskrivning

Torsburgenleden

Torsburgenledern sträcker sig från naturreservatet Mullvalds strandskog i söder till Kräklingbo i norr. Leden är 17 kilometer och går genom rika kulturlandskap, fornlämningar och spännande naturområden.

Längs vägen bjuds både storslagna utsikter och täta skogsupplevelser och vandringen ger en resa genom både i äldre levnadssätt och mer moderna händelser och skeenden som präglat markerna. Leden binder ihop fyra naturreservat och är markerad med orange band eller brickor. Utmed sträckan finns rastplatser, grillplatser, utsiktstorn och torrdass. För den som vill vandra längre knyter Torsburgenleden an till den 73 kilometer långa Östkustleden både i norra och södra änden.

Naturreservaten

Torsburgen och Herrgårdsklint

Torsburgen är en av Gotlands mäktigaste inlandsklintar. Med en yta på 1,2 kvadratkilomter visar sig platån tydligt i landskapet och har en högsta topp på 71 meter över havet. Här ligger även Gotlands största fornborg, med bland annat en 2 kilometer lång stenmur som på sina ställen är upp emot 7 meter hög.

1992 drabbades stora delar av Torsburgen av en omfattande skogsbrand som gör sig påminnd än idag och som präglar den flora som nu växer i det brandhärjade området.

Strax söder om Torsburgen leder Torsburgenleden in i Herrgårdsklints naturreservat. Ett reservat med ett stort barrskogsområde och två tydliga klintar, Herrgårdsklint och Millklint. Även Herrgårdsklint har en fornborg som gränsas av naturliga klintar och en 120 meter lång stenmur.

Russvätar

Våtmarkerna söder om Herrgårdsklint bildar naturreservatet Russvätar. Under sommaren är våtmarkerna ofta uttorkade, men under höst och vinter vanligen fyllda med vatten. I reservatet finns det gott om hällmarktallskog och här växer på våren mängder av gotlandssippa.

Mullvalds strandskog

I den södra änden av Torsburgenleden ligger Mullvalds strandskog. Här finns både fina stränder och många strandväxter, men även raukområden som Kungens sal. Den lummiga granskogen och inlandsraukarna bildar där en trolsk miljö som sätter fart på fantasin. Du hittar till Kungens sal med hjälp av skyltning, en bit från Torsburgenleden.

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring
 • Forn-/kulturminne Forn-/kulturminne

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Föreskrifter

Tänk på att:

 • Du vandrar på någon annans mark. Respektera allemansrätten. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.
 • I naturreservaten finns skyltar med information om vad som gäller och vad du kan se i respektive reservat.
 • De flesta serviceställen och toaletter är stängda under vintersäsongen.
 • Var försiktig nära klintkanter och branter. Det är lätt att halka och det kan finnas rasrisk.
 • Gå i stabila skor och klä dig efter väder.
 • Ta med dricksvatten och något att äta.
 • Tänk på brandfaran när det är torrt.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

David Skoog

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner