Kulturstig

Kulturstig - Lojsta Slott

Kulturstig

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 0.8 km
  • Svårighetsgrad Blå - medel

Åtgärder

Beskrivning

I området kring Lojsta har flera gårdsmiljöer från järnåldern påträffats. Vid den här platsen kan du besöka den rekonstruerade järnåldersgården, Lojstahallen, och promenera den knappa kilometer långa kulturstigen på fornborgen.

De tre sjöarna som idag finns här vid Lojsta var under järnåldern en och samma sjö. De arkeologiska undersökningarna visar på att folk har bott här från omkring 200 till 550 e. Kr. Vid stranden låg en gård som efter arkeologiska undersökningar rekonstruerades på 30-talet. Idag kallas rekonstruktionen Lojstahallen.

Hur en järnåldersgård såg ut kan vi inte veta. Lämningarna visar på kraftiga stengrunder och taket kan ha varit täckt av ag eller torv. Invändiga stolpar, nedstuckna i marken, stöttade byggnaden. I mitten fanns troligtvis eldstaden. Senare rön tyder på att öppningarna som släppte ut röken från eldstaden troligen satt på gavlarna och inte i taket. Ingången tror man oftast var placerade på gaveln.

Man tror att husen inuti kan ha varit uppdelade i flera rum som rymde både människorna och djuren.

Lojsta slott

Om du tar dig längs stigen kommer du passera igenom Lojsta slott, en medeltida borg. Borgen är en av tre i historiska källor nämnda borgar. De andra två kan knytas till Vivesholm i Sanda och Slottsbacken i Slite. På Gotland kallas forntida befästningar ofta för slott, därav namnet. Från tidigare uppmätningar och tolkningar nämns att vattennivån varit cirka 2,5 meter högre än idag. Det betyder att borgen under medeltiden var placerad på en ö. Ofta är det så, att landskapet såg helt annorlunda ut när det begav sig. De branta stupen utgjorde i sig ett hinder, på de mer lättillgängliga platserna förstärktes fornborgen med vallar av sten och jord samt en djup vallgrav.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Forn-/kulturminne Forn-/kulturminne
  • Kulturstig Kulturstig

Underlag

Spång och stig.

Parkering

Väl tilltagen parkering finnes

Kontakt

E-postadress

David Skoog

david.skoog@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen