Kulturstig

Kulturstig - Bendesbacke

Kulturstig

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 1.3 km
  • Svårighetsgrad Blå - medel

Åtgärder

Beskrivning

Högt uppe på en utskjutande bergsudde i vad som förr var en myrmark ligger fornborgen Bendesborg/Bendesbacke. Den ligger på gränsen mellan Stånga och Etelhem som tidigare var en tingsgräns

Från fornborgen har man god utsikt över den idag uppodlade Tängling myr. Myren var under forntiden en stor insjö, som tillsammans med Hageby träsk och Lojstasjöarna ingick i ett vattensystem som via Strömmaån och Närkån förband inlandet med havet i öster. Kanske användes vattensystemet redan under forntiden och borgens placering får då en naturlig förklaring som kontrollborg för denna farled.

Bygderna vid borgens läga var under forntiden väl etablerade - kanske har borgen använts av båda socknarna. Under orostider kan den ha använts som tillflyktsplats och under lugnare perioder som tingsplats.

Fornborgen vid Bendesbacke består av en huvudborg och en förborg mot söder. Huvudborgen är 200 x 90 m och ligger på bergets krön. Där borgen inte kantas av branta sidor finns kraftigt uppbyggda vallar. Konstruktionen med huvudborg och förborg tyder på att borgen kan ha anlagts för försvar och kontroll.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Forn-/kulturminne Forn-/kulturminne
  • Kulturstig Kulturstig

Kontakt

E-postadress

David Skoog

david.skoog@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen