Naturreservat

Bäcks, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Direkt öster om kulturreservatet Norrbys i Väte, en museigård från mitten av 1900-talet, ligger Bäcks naturreservat. Området utgör av gammal högstammig barrblandskog, en skog som lockar till svamp- och bärplockning. Inne i skogen finns också en fornborg, ”Binge slott”.
Skogen visar tydliga tecken på att den under en lång tid använts som ”bondeskog”. Fram till 1800-talet var det vanligt att den gårdsnära skogen på Gotland brukades genom plock-huggning. Det innebär att man manuellt fällde utvalda träd som användes till exempelvis byggmateriel och ved. På så vis har en del tallar sparats och därmed nått en ålder av 150-200 år. En sådan gammal tall är hemvist för en mångfald av lavar, tickor, insekter och häckande fåglar. För att bevara skogens naturvärden sköts skogen även i fortsättningsvis genom att markägaren plockhugger med försiktighet. Det öppnar upp skogen så att solen kan tittar ner på marken och ge goda förutsättningar för en del marksvampar och växter. Den norra delen av reservatet betas, och speciellt här är skogen lättframkomlig.

Om du kan slita blicken från de höga trädtopparna och titta ner på marken ser du gott omblåbärsris, vilket innebär att det vissa år även finns blåbär här. Tittar man lite noggrannare kan man även finna blåsippor, skogsviol och orkidén skogsknipprot. I de gamla och tjocka tallarna häckar spillkråkan som är en viktig art för skogens fåglar. De hackar oftast ut nya hål varje år och lämnar de gamla bohålen till andra skogshäckande fåglar som exempelvis skogsduva och pärluggla.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2012
Socken: Väte
Karaktär: Gammal barrskog
Areal: ca 24 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Kontakt

E-postadress

David Skoog

david.skoog@lansstyrelsen.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen