Naturreservat

Gröntjärn

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Gröntjärn är ett mycket populärt utflyktsmål och är ett av de mest välbesökta reservaten i länet. Här finns markerade leder, vindskydd, tillgänglig rastplatsanordning och grill, en skogshuggarkoja och tillgänglig toalett och parkering.

Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Nivån på det turkosgröna vattnet i tjärnen varierar naturligt med mer än 13 meter.

Nära Gröntjärn inne i naturreservatet ligger Stråsjö - Långtjärn som även den har ett märkligt vattenflöde. Tjärnen växer för den har inlopp men utlopp endast i botten men det täpps till av löv och hummus. Följ den gula vandringsleden runt Gröntjärn så kommer ni även till Stråsjö - Långtjärn.

Reservatet ligger i en trång dalgång, omgiven av höga berg, ca 5 km väster om byn Västerstråsjö, 25 km nordväst om Delsbo

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Fakta

Skyddsår: 1978, nytt beslut 2016

Areal: ca 150 hektar

Karaktär: Skog och vatten

Kommun: Ljusdal och Hudiksvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Hudiksvall: Tag väg 84 till Delsbo där du svänger av norrut på väg 305, mot Hassela. Följ sedan skyltningen. Från Ljusdal: Tag Bjuråkersvägen (väg 727) och sväng sedan av norrut på Svartsjövägen. Följ sedan skyltningen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för motorfordonstrafik,

 • framföra motordriven farkost på vatten

 • ta ved. Eldning är endast tillåten på anvisad plats och med utlagd eller medhavd ved,

 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar

 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar

 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet

 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt

 • rida och cykla annat än på vägar avsedda för motortrafik.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

E-postadress

Åsa Eriksson

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner