Naturreservat

Djupsjön-Römmaberget, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vid bergets sydsluttning mot Djupsjön växer en av Bollnäs mest orörda skogar. Vid norra sidan av Djupsjön finns parkering och rastplats. Härifrån kan du vandra längs en stig in i urskogen. Stranden på östra sidan är blockrik och något svår att gå på. Sydsidan är mer lättgången men skogen är betydligt yngre. I Djupsjön-Römmabergets naturreservat har träden en hög ålder och den äldsta tallen i området är 450 år. Död ved finns överallt i skogen och här finns det många moss-, lav- och svamparter. Myrarna vid Djupsjöns utlopp och inlopp är värda ett besök.

Spår av skogsbrand

Som kontrast till urskogen kan du även vandra omkring i öppen lövskog. Lövträden har växt upp efter skogsbranden som drog fram för cirka 100 år sedan. I brandområdet kan du fortfarande hitta gamla brandstubbar som finns kvar efter eldens framfart.

Fortsätt din vandring ut på någon av naturreservatets myrar. Där kan du hitta flera orkidéer, bland annat de ovanliga arterna ängs- och mossnycklar.

Djupsjön full av liv

I Djupsjöns utlopp lever den hotade flodpärlmusslan. Arten är mycket känslig för miljöförändringar och naturreservatet ger den möjlighet att fortsätta sin överlevnad.

Musslans larver åker snålskjuts på öringen, sitter på gälarna och filtrerar utan att skada fisken. Sedan lossnar larven och lever på botten av bäcken i resten av sitt liv. Musslan blir mer än 150 år och kan bara spridas med hjälp av öringen som flyttar mellan bäckar, sjöar och åar.

Runt bäcken växer köttätande växter som dvärgbläddra, tätört och sileshår, som listigt fångar småkryp i vitmossan.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1999 Areal: 86 hektar varav 74 hektar landareal Karaktär: Skog, myr och vatten Kommun: Bollnäs Förvaltare: Länsstyrelsen Skyddområde: naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 12 kilometer sydväst om Kilafors i Bollnäs kommun. Ta av från riksväg 83 mot Hällbo vid Kilafors. Efter en drygt 6 kilometer ta av mot söder vid den större vägskylten för reservatet. Mindre vägskyltar finns sedan fram till området cirka 12 kilometer bort.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

  • skada fast föremål eller ytbildning
  • göra åverkan på skogsbeståndet, döda - stående eller omkullfallna träd, ris- ört eller markvegetationen eller ta ved
  • medvetet störa djurlivet, skada eller bortföra rödlistade arter
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • ställa upp husvagn, tälta eller elda annat än på angiven plats.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Kontakt

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen