Kulturmiljö

Kläbergets fäbodar

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

År 1664 hade Kläberget fem delägare från Floda. Vid storskiftet 1806-1812 var delägarna 28, varav 19 från Holsåker, fem från Kyrkbyn och fyra från Syrholn.

I slutet på 1870-talet var en skogsbrand ytterst nära att ödelägga fäbodarna. Den kom så nära att gärdsgårdarna brann upp.

De grova lövträden har tidigare nyttjats för lövtäkt, så kallad hamling. Strykning av rönn och skärning av sälg inleddes förr på midsommar-dagen. Lindarna som finns i Kläberget lär ha planterars av ”Kläbergs-gubben”-ovanpå en nergrävd silverskatt.

Syskonen Hjort Anna (1899-1982) och Erik (1897-1983) Persson var de sista som höll kor på sommarbete vid Kläberget. Året var 1962 och syskonen hade fem kor och några ungdjur.

I en kulturhistorisk miljöanalys har Kläberget beskrivits som ett område med stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Vid inventeringen av Dalarnas ängs- och betesmarker 1988-90 konstaterades att Kläberget har en åtminstone 300-årig kontinuitet i hävden. De gamla och välbevarade hamlade träden betecknas som intressanta.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö

Kontakt

Adress

Gagnefs kommun 785 80 Gagnef Telefon: 0241-151 00

E-postadress

+46 241 151 00

fritid@gagnef.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen