Naturreservat

Stadsberget naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Området är ett 1,5 km långt parti av Badelundaåsen där sluttningarna är branta. Utmed Stadsberget östra sida ligger en myrfylld åsgrav. Vegetationen utgörs av frisk blandskog med tall, gran och björk. Motionsspår och stigar finns runt berget.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildades: 1972 Storlek: 49 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Hitta hit

Området ligger omedelbart norr om Hedemora tätort.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • plocka blommor eller skada vegetationen,
  • i terrängen färdas annat än till fots eller på skidor
  • tälta eller göra upp eld på andra än härför anvisade platser.

Kontakt

Adress

Telefon: 0225-340 00

E-postadress

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen