Naturreservat

Söderberget naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Söderberget är ett av Moras mest intressanta berg med en flora rik på lavar, svampar och kärlväxter. Berget har ett långt brant parti som vetter mot sydöster och toppen når så mycket som 450 meter över havet. I norra delen växer laven långskägg. På ett träd växte ett ca 5 meter långt exemplar! Här finns också andra intressanta arter, som stinksyska, skuggviol, kransrams, trubbfjädermossa, skuggblåslav och grovticka.

Föreskrifter
I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.
  • fånga eller samla in djur
  • köra motordrivet fordon med undantag för färd i kraftledningsgatan

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

  • fånga eller samla in djur

  • köra motordrivet fordon med undantag för färd i kraftledningsgatan

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner