Naturreservat

Smäcken

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Det här är verkligen en tätortsnära natur! Runt omkring ligger bostadsområden och det är kanske mest de som bor här som nyttjar området. En lummig grönska, öppna marker samt källor och vattendrag gör området mycket variationsrikt och en värdefull oas för olika växter och djur.

Området har fått sitt namn ”Smäcken” efter den spång, tidigare kallad smäck, som ledde över Lusbäcken intill sitt utlopp i Tunaån. Här finns lummig lövskog som det finns ett rikt fågelliv i. Skogen har stått så länge att träd börjar dö, vilket innebär att mängden död ved ökar allt eftersom. Detta skapar förutsättningar för svampar och insekter vilket i sin tur är gynnsamt för t.ex. hackspettar. Området omfattar även intressanta vattenmiljöer vid källorna och Lusbäcken. Längs Lusbäcken och i Smäcken finns flera platser där grodorna leker på våren.

Adress

Huvudentré Fornbyvägen vid Fornby folkhögskola.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Parkering

Parkering vid Fornby folkhögskola och vid grusplanen på Holmstensgatan på Åselbysidan.

Kommunikationer

Från Borlänge centrum Buss 1 mot Dala Airport hållplats Bro.

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Organisationens logotyp

Borlänge kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner