Naturreservat

Östbjörka naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här kan du uppleva mycket på liten yta - lummig granskog rik på blommande örter, mager tallskog med annorlunda flora och kulturlämningar i form av gamla kalkugnar. Östbjörka kalkberg är uppbyggt av revkalksten som bildats av koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för ca 350 miljoner år sedan.

Här finns gott om växter som trivs bra med all denna kalk, till exempel tibast, trolldruva, underviol, vårärt, grönkulla och dvärghäxört. I kalk­tallskogen som växer öster om ravinen kan man finna orkidén brud­sporre och den lilla ormbunken låsbräken.

Inom reservatet finns ett flertal ruiner efter gamla kalkugnar. Konsten att bränna kalk nådde Sverige under medeltiden. Kalken användes i murbruk, men även vid skinnberedning och som gödningsmedel.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Området ligger cirka en km norr om Östbjörka.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, svampar och lavar,
  • fånga eller insamla djur,
  • spränga, bryta loss eller med verktyg påverka berggrunden,
  • bortföra stenprover vare sig från fast berg eller ur löst liggande material,
  • cykla eller köra motordrivet fordon.

Kontakt

Adress

+46 (0)248-700 00

E-postadress

Rättviks kommun

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner