Naturreservat

Långsjöskogen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Långsjön är ett välanvänt område med många större och mindre stigar. Här promenerar man till badplatsen eller bara för att se vitsippor eller höra fågelsång.

I sluttningen längs Långsjön och i några andra partier finns ett rikt buskskikt med hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Den nordvästra delen avviker med sitt täta men ganska högstammiga gråalbestånd med inslag av björk och sälg. Den grova, långa och blandade skogen och den bitvis rika tillgången på död ved skapar många värdefulla småbiotoper för växter och djur t ex ekorre, snok, mindre hackspett, blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

E-postadress

Jakob Wallin

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner