Naturreservat

Kasttjärnsberget naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Norra delen av reservatet består av brandpräglad tallskog. Området är bitvis blockrikt och kargt. Här och var växer äldre, trögvuxna träd och här finns även en del torrakor (stående, döda träd).

I reservatets östligaste del finns en del lärkträd. Här är skogen mer bördig och grandominerad och det finns också ett antal spår av äldre mänskliga aktiviteter som odlingsrösen.

I nordsluttningen mot Kasttjärnen består skogen av för området typisk blåbärsgranskog med en del döda stående och omkullfallna träd. Här har lunglav hittats liksom violettgrå tagellav och ullticka vilket tyder på att området hyser goda naturvärden.

Berggrunden består till största delen av granit med undantag för Kasttjärnsbergets topp som består av gnejstonalit.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Bildades: 2011 Storlek: 139 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Området ligger mellan Långshyttan och Hofors.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Kontakt

Adress

Telefon: 0225-340 00

E-postadress

kommun@hedemora.se

kommun@hedemora.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen