Kulturmiljö

Grävenberget

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Grävenberget nämns i skrift år 1702. Det är i en förlikningsskrift mellan invånarna i norra och södra Mockfjärd angående en ny fäbodplats, som invånarna i norra Mockfjärd ”skola förnära hava inhägnat södra Mockfjärds Bolby”. Förlikningen innebar att de som inhägnat den nya fäbodplatsen skulle flytta sina fäbodar en fjärdings-väg från tvisteplatsen, intill ett berg som hette Gräfningsberget.

Vid storskiftet 1811-1817 hade Grävenberget 21 delägare, de flesta från Nordanholen, Färmsnäs, Högberget och Borgsheden.

År 1933 antecknades att endast en ägare använde fäboden som sommarbetesplats för sina tre kor. På 1940-talet fanns här fem fäbod-kullor med 25-30 kor.

Mant Lina (1894-1985) har berättat att hon som 13-åring skötte både den egna familjens och andras kor i Grävenberget. För det fick hon en krona per ko.

Mann Pers Albert (1900-1980) från Högberget var den sista fäbod-brukaren. Sommaren 1972 eller möjligen 1973 hade han fyra-fem kor, åtta-tio får och fem-sex getter i Grävenberget.

I en kulturhistorisk miljöanalys har Grävenbegets fäbodar beskrivits som ett kulturhistoriskt och miljömässigt värdefullt område.

Kontakt

Adress

Gagnefs kommun 785 80 Gagnef Telefon: 0241-151 00

E-postadress

+46 241 151 00

fritid@gagnef.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen