Naturreservat

Berg-Annas berg

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Berg-Annas berg är ett omväxlande barrskogsområde som består av branter med rikliga mängder död ved, torrare områden med gamla tallar och fuktiga områden där det växer mest gran. Längst ner rinner en fin bäck genom området. Här kan du också hitta den lilla oansenliga orkidén knärot. I skogen växer mycket blåbärsris, med inslag av ljung och lingon. Längs bäcken finns områden med rikliga mängder lummer- och ormbunksväxter.

Skogen består i huvudsak av en äldre gran- och barrblandskog och mindre områden med tall. Där sluttningen är som brantast finns stora mängder död ved. Veden består av döda träd i många olika dimensioner och olika stadier av nedbrytning. Det gynnar sällsynta vedlevande svampar och mossor i området, som exempelvis lappticka, rynkskinn, violmussling och vedtrappmossa.

De flesta av träden är mellan 100 och 200 år gamla, men det finns enstaka äldre och grova tallar som närmar sig 300 år. Särskilt i sydvästra delen, längst upp i reservatet, finns ett flertal mycket stora och gamla tallar.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Berg-Annas berg ligger i skogarna väster om vägen mellan Vintjärn och Svartnäs. Området är tämligen lättillgängligt, då Finnkölsvägen passerar strax norr om naturreservatet. Där Finnkölsvägen svänger och viker av norrut, norr om naturreservatet, finns en vändplan. Här kan man parkera och lätt ta sig in i området. Inga markerade leder finns, så orienteringen får man klara på egen hand.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Kontakt

E-postadress

Kontaktcenter Falu kommun

kontaktcenter@falun.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen