Fritt att vistas i skog och mark - men vissa restriktioner gäller fortfarande. Här hittar du information gällande afrikansk svinpest.

Läs mer

Nya lättnader av restriktioner i området som drabbats av afrikansk svinpest

Bilder

Jordbruksverket inför nya lättnader på restriktionerna i det område i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. I den smittade zonens kärnområde är det nu tillåtet för allmänheten att röra sig fritt i skog och mark. Dessutom har flera skogsbruksåtgärder blivit tillåtna i ytterområdet. Denna förändring grundar sig på en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är ett steg framåt för att hantera situationen och underlätta för människor och verksamheter i området. Lättnaderna gäller från och med torsdag 22 februari.

Dessa restriktioner i artikeln är urval som gäller friluftsaktivitet och vistelse i skog och mark. För att se alla restriktioner som även gäller skogsbruk se jordbruksverkets webbplats.

I kärnområdet är det från och med den 22 februari tillåtet att

 • röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensam eller i mindre grupper
 • utföra sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning, ensam eller i mindre grupper

I kärnområdet får du inte

 • ha hundar lösa utomhus. Du får ha hunden lös under uppsikt i inhägnade trädgårdar eller i inhägnade områden som är avsedda för hund.
 • ordna eller delta i organiserade tävlingar och större organiserade träningspass eller arrangemang i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana (det kan till exempel vara tips­promenader, orienterings­tävlingar, scout­läger och träning i större grupper)
 • använda motordrivna fordon och maskiner i skog och mark utanför anlagd väg, till exempel köra bil, fyrhjuling, motocross eller skoter (förbudet gäller inte till exempel fordon och maskiner som används i samband med lantbruk och djurhållning)

I ytterområdet är det från och med den 22 februari tillåtet att

 • utan några begränsningar vad gäller antal personer, röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar
 • ordna eller delta i organiserade tävlingar och större organiserade träningspass eller arrangemang i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana

I ytterområdet får du inte

 • ha hundar lösa utomhus. Du får ha hunden lös under uppsikt i inhägnade trädgårdar eller i inhägnade områden som är avsedda för hund.

Tänk även på att

 • Se till att det inte kommer in några vildsvin i kärnområdet. Stäng därför grindar i stängslet och rapportera skadat stängsel.
 • Rapportera om du ser några sjuka eller döda vildsvin. I kärnområdet ska du även rapportera skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.
 • Rengör skor och utrustning om du misstänker att du har kommit i kontakt med kadaver eller avföring från vildsvin i kärnområdet.
 • Undvik att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser.

Läs mer samt se karta över området med restriktioner via jordbruksverket.se/afrikanskasvinpest

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om afrikansk svinpest, kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på telefonnummer 0771–223 223 eller via e-post på fraga@jordbruksverket.se.

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen