Naturreservat

Rollsö naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Rollsö och Rolsöflöt var tidigare militärt område med besöksförbud.

Stränderna på norra delen av ön består till stor del av klippor. Där finns också en liten badvik med sandbotten.

Här växer gles björkskog med inslag av rönn och fågelbär. De högsta delarna av Rollsö når drygt 8 meter över havet.

Batterivärn Rollsö var en del av Karlskronas luftförsvar och under 2:a världskriget fanns här skyddsrum och baracker.

Reservatsregler finner du via länken nedan men t.ex. får du inte medföra okopplad hund/katt, tälta mer än tre dygn eller göra upp eld annat än på anvisad eldplats.

Källa: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2010

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Skärgårdsö, friluftsliv

Areal: 71 hektar, varav 9,6 hektar är land och 61,4 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet består av två öar, Rollsö och Rollsöflöt, i de västra delarna av Karlskrona skärgård, samt vattnet runtomkring. Rollsö ligger nära Karlskrona centrum, väster om Saltö i Danmarksfjärden. Du kan bara nå reservatet med båt.

Bryggan i Vanösund kan ta emot lite djupgående segelbåtar och på hela den norra halvan av ön finns fina förtöjningsplatser vid berghällarna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Rollsö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada kvarlämnade anläggningar från den militära användningen av ön
 • otillbörligt störa djurlivet skada vaxande eller döda trad och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad
 • tälta mer an tre dygn i sträck
 • göra upp eld annat än på anvisad eldplats
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner