Naturreservat

Eriksberg naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I ett av Europas största vilthägn kan du under en biltur uppleva kronhjort, dovhjort, davidshjort, mufflonfår, vildsvin och visent.

Här finns torpruiner från gamla inägor i ett landskap starkt präglat av bete, och höga naturvärden, främst i miljöer med gamla träd.

1938 köptes området av Bengt Berg som inrättade ett biologiskt försöksområde. Jordbruket lades ner och de gamla torpen fick förfalla.

Reservatsregler finner du via länken nedan men t.ex. får du inte ta med hund, tälta eller ställa upp husvagn eller husbil, eller göra upp eld.

Läs mer om öppettider och priser på Erikberg Vilt & Naturs webbsida.

Källa: Länsstyrelsen Blekinge

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1976

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Kustlandskap med ädellövskog, tallskog, lövsumpskog, hällmarksskog, enbuskmark, trädklädda och öppna betesmarker, hed- och gräsmark, havsstrandäng, hällmark, havsvik, ö, sjöar och dammar; kulturhistoria med bl.a. torplämningar; viltpark.

Areal: Drygt 900 hektar varav 790 hektar land och 110 hektar vatten

Markägare: Eriksberg Vilt & Natur AB

Förvaltare: Eriksberg Vilt & Natur AB

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Du kör på E22 och följer skyltningen söder om Åryd mellan Hällaryd och Bräkne-Hoby.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Eriksberg, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Beträda det inhägnade området på Dragsö under annan tid på året än under tiden 15 juni - 31 augusti
 • med undantag för vad som står ovan om tillträde till Dragsö, beträda det inhägnade området i annan omfattning än länsstyrelsen beslutar, eller i den utsträckning markägaren medger
 • skada mark eller vegetation
 • skada stenmurar, rösen och husgrunder
 • störa djurlivet
 • medföra hund
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik eller åstadkomma buller
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • medföra båt.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Insamla djur eller växter, eller bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner