Hållbart båtliv i Blekinges skärgård som är UNESCO Biosfärområde

Bilder

Biosfärområde Blekinge Arkipelag är det enda biosfärområde i Sverige med fokus på Östersjön. Stora delar av biosfärområdet ligger i vattnet och Blekinges skärgård har otrolig höga naturvärden - en grund för UNESCO utnämningen. Välmående, grunda och vågskyddade områden är värdefulla för hela Östersjön. Därför är det viktigt att ta hand om farligt avfall och båttoalett, använda miljövänlig utrustning, köra smart och att inte använda giftig båtbottenfärg. Här får du konkreta tips för ett hållbart båtliv.

INFÖR BÅTSÄSONGEN

 • Skippa giftiga båtbottenfärger. Använd istället borsttvätt, skrovduk, båtlift, skrubba för hand eller dra upp båten på land några dagar så att havstulpanerna dör.
 • Om du målar, välj en bottenfärg som är godkänd för det vatten där du har din hemmahamn (huvudsaklig förtöjningsplats). Det räcker också ofta att bättringsmåla på begränsade ytor.
 • Anmäl dig till havstulpanvarningen så vet du när havstulpanlarverna sätter sig fast på båtbotten och är lätta att ta bort. Läs mer på www.batmiljo.se
 • Om din båt någon gång har målats med båtbottenfärg med det giftiga ämnet TBT, ta bort färgen genom att följa rekommendationerna på Transportstyrelsens hemsida.

UTE PÅ SJÖN

 • Välj fossilfria drivmedel om möjligt. Visste du att den fossilfria båtdiesel HVO100 finns nu på sjömacken i Hällevik?
 • Använd dig av ecodriving, läs mer på www.batmiljo.se. Skärgårdsbåtarnas förbrukning har minskat med 15% på grund av det.
 • Har du en äldre tvåtaktsmotor använd alkylatbensin och miljömärkt olja.
 • Töm din båttoalett vid en tömningsstation, det är förbjudet att tömma båttoaletter i vatten sedan 2015. Se här i ARK56 app alla latrintömningsstationer i Blekinge
 • Beakta väjningsregler, en översikt finns här
 • Kör långsamt och försiktigt när det är grundare än 2 m, undvik kraftiga svängaroch förändringar i hastighet som grumlar upp bottensediment.
 • Stör varken människor eller djur. Undvik skär med häckande eller vilande fåglar, samt säl- och fågelskyddsområden

VID UTFLYKTSMÅLET

 • Välj om möjligt en plats med ankardjup större än 6 m.
 • Släpa inte ankaret längs med botten,backa och lyft det rakt upp.
 • Använd dass om det finns, eller båttoalett. Kissa inte i vattnet, gräv ner bajs och ta med pappret i soppåse.
 • Följ allemansrätten: Ta med skräpet hem och återvinn det. Orsaka inte skadegörelse på växtlighet. Elda aldrig direkt på en berghäll. Stör inte djurhållning - stäng grindar, mata inte djuren, koppla hunden

Tack så mycket att du hjälper oss att skydda våra underbara miljöer för framtiden! Du är här nu!

Källa: Stockholms universitet

https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/pilot-stockholms-sk%C3%A4rg%C3%A5rd-regional-ekosystembaserad-havsf%C3%B6rvaltning/guide-till-ett-h%C3%A5llbart-b%C3%A5tliv-1.639597

Kontakt

Adress

Blekinge Arkipelag Kurpromenaden 4 372 36 Ronneby

E-postadress

Team ARK56

team@ark56.se

ARK56

ARK56

Öppna detta i appen