Vakö myr

Den stora Vakö myr är en av de största kalmyrarna i södra Sverige. Den öppna ytan är hela sex kvadratkilometer stor och helt unik såhär långt i söder.

Under slutet av 1700- och 1800-talen, när all odlingsbar mark behövdes till den ständigt växande befolkningen, bosatte sig torpare på de tre största öarna: Flatön, Lundholmen och Kullen. Här bodde folk till så sent som för
hundra år sedan. Idag finns inga byggnader kvar men du kan fortfarande se spår av husgrunderna. I södra delen av myren höll man på med torvtäkt fram till 1950. Många av de vattenfyllda torvgravarna finns kvar. Sommaren 1992 drabbades Vakö myr av en stor brand. I stort sett all skog och övrig vegetation förstördes. Bränder bidrar till att hålla
myren öppen, vilket gynnar fåglar som ljungpipare och orre. Myren har ett rikt fågelliv och ett av länets största orrspel. Följ den markerade stigen, två kilometer, som till slut leder ut till Kullen. Där hittar du en fantastisk utsiktsplats med en vy som är ovanlig i Småland.

För mer info om växter och djur i reservatet samt de lokala föreskrifterna se Länsstyrelsens hemsida via länk nedan.

Att göra:
  • Naturreservat
Vill dit
Var där
Kommentera
  • Basit Aziz

    A large swamp is all that you could explore. There is track that brings you to a rock with view over large area of swamp. The rock is fine to sit, enjoy coffee and see the swamp. The track is overall fine but in rainy days go there with hiking shoes or joggers.

    ungefär ett år