Om Allemansrätten

Bilder

 • två personer i en skog
  Foto: Älmhults kommun

I Sverige har alla rätt att röra sig ute i naturen. Detta kallas allemansrätten. Den innebär att vi får ströva omkring i skog och mark; plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta, bada och åka båt på sjöar och vattendrag. Allemansrätten innebär också skyldigheter. Att umgås med naturen kräver kunskap, respekt och varsamhet. Missbruk och brist på omdöme kan äventyra vår unika allemansrätt. Kom ihåg att endast du är ansvarig för dina egna fotavtryck - och vi är alla en del av ett större kretslopp.

Du får:

 • Vistas, gå eller åka skidor över annans mark, dock ej på tomtmark, åker med växande gröda, oskördad slåtteräng och skogsplantering.
 • Passera genom inhägnande områden, gärdesgård och grind, bara du inte förstör stängsel eller orsakar annan skada.
 • Plocka vilda bär, blommor och svamp. Men plocka inte mer än du behöver - blommorna är vackrast i naturen. Vissa är fridlysta, dem får du inte plocka.
 • Tälta en natt på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Fråga ändå gärna markägaren om lov. För tältning i grupp ska du alltid be markägaren om lov.
 • Ta torrt ris och torra grenar från marken till exempelvis mindre lägereld.
 • Göra upp eld om det går utan risk för skogs- eller gräsbrand och om inte lokalt eller riks- omfattande eldningsförbud råder.
 • Bada, tillfälligt förtöja din båt och gå iland överallt, utom vid tomt eller på sådana ställen där myndighet utfärdat landstigningsförbud till exempel till skydd för fågellivet.
 • Ro, segla, paddla eller köra motorbåt på annans vatten, om inte särskilt tillträdesförbud och fartbegränsning råder.
 • Ta med dig hunden i naturen, men hunden ska alltid hållas under sådan tillsyn, att den inte gör skada. Detta innebär i praktiken att hund ska hållas kopplad.
 • Fiska om du löst fiskekort eller har annat tillstånd. Ta alltid reda på vilka bestämmelser som gäller för den plats där du vill fiska.

Du får inte:

 • Skada gröda och planteringar.
 • Skada staket och grindar och lämna grind öppen så att kreatur smiter ut. Naturligtvis får du inte passera inhägnader till tomt såvida du inte har ett särskilt ärende.
 • Ta ris, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd eller buskar. Plocka fridlysta växter.
 • Plocka blommor, bär, svamp eller frukt på annans tomtmark. Visa den bofasta befolkningen stor hänsyn - du är gäst i markerna. Fråga istället för att ta för givet.
 • Tälta på tomtmark eller ställa husvagn på annans mark så länge att det kan anses som bosättning.
 • Bryta eller hugga grenar och granris, fälla träd och buskar samt på annat sätt göra skada på växande skog och mark.
 • Elda på ängsmark, klipphällar eller på sådan mark att risk för skada eller brand finnes.
 • Bada från och gå iland vid annans brygga eller tomt. Det anses som intrång och brott mot hemfriden.
 • Ro, segla, paddla eller köra motorbåt i tillträdesförbjudna områden och överträda hastighetsbestämmelser.
 • Du är ansvarig för skada som din hund orsakar. Under tiden 1/3 - 20/8 måste hund hållas kopplad.
 • Köra motorfordon i naturen.
 • Fiska utan tillstånd. Fiskekort innebär ej rätt att vistas inom områden med beträdelseförbud.
 • Jaga utan tillstånd (ta fågelbon och fågelägg räknas som jakt).

Naturvårdsverket har gjort informationsfilmer om Allemansrätten som går att finna via länken nedan tillsammans med annan bra kunskap. Denna information finns på många olika språk.

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen