Scrolla ner

Åkulla bokskogar är ett femtio kvadratkilometer stort naturområde som ligger i det inre av Halland i den triangel som Varberg, Falkenberg och Ullared bildar. Inom området finns ett tjugotal sjöar och tolv naturreservat. I dag anses det vara ett av Sveriges främsta bokskogsområden med tanke på den rikedom av ovanliga och hotade arter som finns där.

Åkulla Bokskogars naturkarta togs fram under 2019 av Varbergs kommun genom friluftsprojektet Outwest med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Aktivitetsflöde