Rezerwat przyrody

Laraborg

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Laraborgs naturreservat består av Storbergkullen samt ett flertal omkringliggande kullar. Här kan man vandra genom äldre höghöjdsgranskog och grannaturskog. Laraborg har mycket höga naturvärden knutna till det naturskogsartade skogstillståndet, med rikligt av gamla träd och gott om stående och liggande död ved. Här finns en mängd rödlistade och sällsynta arter.

Strax öster om reservatet ligger Laraborg som är en gammal bosättning med några kvarstående lador och ett nybyggt vindskydd. En skoterled leder till ödegården och det är ett populärt utflyktsmål.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Wskazówki dojazdu

Laraborgs naturreservat ligger ca 15 km västnordväst om Åsele. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är via väg 92 mellan Åsele och Dorotea med avtag på mindre bilväg i Visjömon ca 15 km väster om Åsele. Det finns relativt närliggande skogsbilvägar i alla väderstreck till naturreservatet.

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie