Rezerwat przyrody

Glaskogen, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Glaskogen är Värmlands största naturreservat. Området ligger i ett kuperat landskap och har flera sjöar. Här finns 30 mil vandringsleder, fina kanotleder och ett stort utbud av djur och växter. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla.
Spela eller pausa bildspelet

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

För besökare

I Glaskogen finns många vandringsleder och iordningställda vindskydd, eldstäder, toaletter, informationsskyltar med mera. Du kan välja kortare dagsturer eller vandra i flera dagar.

Det här är även ett bra besöksmål för dig som gillar att paddla, med flera sjöar och fina kanotleder.

Vill du fiska? Då kan du köpa fiskekort som gäller för de flesta sjöarna i området Glaskogen.

Tillgänglig led och rastplatser

Natur och kulturstigen i Lenungshammar är en vandringsled som är lätt att ta sig fram på. Vägarna är så pass tillgängliga att det går det bra att gå med barnvagn.

På den nya fiskeplatsen i Sigfridstorp, som tidigare var ett timmerupptag, finns nu en tillgänglighetsanpassad toalett, grillplats och ett flertal bryggor som är enkla att beträda.

Vid sjön Lilla Rämmingen finns en tillgänglighetsanpassad rastplats med vindskydd, grillplats och torrtoalett.

Tänk på att mobiltäckning i området är varierande och i delar av området kan det vara dålig mobiltäckning.

Informationscentral i Lenungshammar

På Glaskogens Infocenter i Lenungshammar kan du få hjälp och information om friluftsliv och allt som Glaskogen erbjuder. De tipsar gärna om lämpliga vandringsleder, cykelturer och kanotleder. Här kan du också köpa ditt Glaskogskort, fiskekort eller din Glaskogskarta, förnödenheter för din tur och annat smått och gott. Intäkterna från Glaskogskortet används för att upprätthålla den service som finns inom naturreservatet.

Campingen ligger precis i anslutning till Glaskogens Infocenter med tillhörande serviceanläggning med dusch- och tvättmöjligheter. På Glaskogens.se kan du läsa mer om alla möjligheter på besöksmålet Glaskogen.

Mellan 24 juni och 11 augusti 2024 kan du åka buss till Glaskogen, både från Karlstad och från Arvika. Besök Värmlandstrafiks hemsida för att se tidtabell och få mer information om busslinjen.

Upplev urskog och lyssna på fåglarna

Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet blir mycket skiftande och intressant tack vare att olika växtzoner möts här. Här växer dvärgbjörk och lappvide, som man normalt hittar i norra Sverige. Det finns också speciella botaniska sevärdheter som lindängen vid Gängene, hassellunden vid Kalleboda och torrängen vid Halvardsnäs. Vill du uppleva gammal urskog finns det en sådan på den höjd som kallas Rödvattenberget i sydöstra delen av reservatet.

Här häckar tretåig hackspett och kungsfågel

Fågellivet i Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Här häckar bland annat ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Bland rovfåglarna kan du främst se duvhök, ormvråk, bivråk och en del ugglearter. Storlom och smålom har sina revir vid flera av sjöarna.

Områdesskydd för fåglar delar av året

Det finns fyra fågelskyddsområden (se reservatskartan nedan) med tillträdesförbud delar av året. Det är förbjudet att uppehålla sig inom dessa områden under perioden 1 april – 31 augusti, förutom för fågelskyddsområdet i Lelången där förbudstiden i stället är 1 april – 31 juli.

Därför bildades naturreservatet

Reservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer och för att området har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Det bedrivs skogsbruk i stora delar av området och du kan se hyggen . Endast ca 600 av områdets knappa 29 000 hektar är skyddade mot avverkning enligt reservatsföreskrifter, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat bildades 1972 av kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen ska verka för friluftslivets utveckling. Stiftelserna står för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

Naturreservatet Glaskogen ingår delvis i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000, med området Rödvattnet-Majendal.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Bildat: 1970, utökat 1981 och 1982

Storlek: knappt 29 000 hektar

Markägare: Privata, bolag, staten och landstinget

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Wskazówki dojazdu

Glaskogens naturreservat ligger i Arvika och Årjängs kommuner. Hit tar du dig enklast med bil. Från Arvika, kör på väg 172 till Sulvik. Därifrån kan du välja att antingen följa väg 172 ytterligare cirka 12 kilometer och svänga av söderut mot Glaskogens naturreservat och Lenungshammar via Sigfridstorp eller köra in i naturreservatet från öster, via väg 175 och Glava.Från Årjäng, ta väg 172 mot Arvika. Efter cirka 33 kilometer tar du av söderut mot Glaskogens naturreservatet och Lenungshammar via Sigfridstorp.Ytterligare småvägar finns som leder in i naturreservatet men här kan väglaget och framkomligheten variera mycket under året. Småvägarna är relativt dåligt skyltade så det är viktigt att ha en bra karta med sig.Sommartid kör Värmlandstrafik en särskild sommarbuss mellan Arvika och Karlstad via Glaskogen.

Regulamin

I Glaskogens naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ställa upp husvagn, husbil eller liknande annat än på särskilt iordningställda och anvisade platser,
  • köra motorbåt eller motsvarande med högre fart än sju knop, med undantag för ett område i Stora Gla där högsta tillåtna fart är 15 knop, (se karta gällande båttrafik längst ner på sidan)
  • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser. Förbudet gäller under perioden 15 april till 15 september,

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Kontakt

Adres e-mail

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji