Park narodowy

Stenshuvud, Nationalpark

Park narodowy

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Kustberg, lummiga ädellövskogar, pastorala hedar, och vackra stränder väntar dig som besöker Stenshuvud. Stenshuvud, med sin skarpa profil mot Hanöbuktens böjda strand har under långa tider lockat till sig människor. Idag kan du i parken uppleva nästan alla Skånes naturtyper på en dag.

Stenshuvuds nationalpark bildades 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne. Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet.

Nationalparken är 400 hektar stor, varav cirka 80 hektar är hav. Själva berget Stenshuvud består av tre toppar varav den norra är den högsta med sina 97 meter över havet. Här har man en magnifik utsikt över Hanöbukten och vid klart väder kan man se den danska ön Bornholm, som en blå skugga vid horisonten i sydöst.

Charmen med Stenshuvuds nationalpark är att man inte behöver gå långt för att se mycket. Landskapet är väldigt varierande med torra ängar, blöta ängar, rik lövskog, blöt lövskog, sandstrand och klippstrand.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

 • Park narodowy Park narodowy

Wskazówki dojazdu

Nationalparken Stenshuvud ligger i Simrishamns kommun. naturum Stenshuvud ligger vid parkens huvudéntre. Stenshuvuds nationalpark ligger strax söder om Kivik, 15 km norr om Simrishamn. Från väg 9 finns skyltar till nationalparken. Det är ungefär tre kilometer att gå till parkens norra ände från Kivik.

Regulamin

Inom nationalparken är det förbjudet att:

 • gräva eller hacka,
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 • bortföra sten,
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande klockan 00.00─06.00.
 • framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än fem (5) knop,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad plats,
 • elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 • på ett störande sätt orsaka ljud,
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,
 • rida,
 • cykla, och
 • fiska, med undantag för fiske med handredskap i havet

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 • genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,
 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 • utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • samla grod- eller kräldjur,
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Kontakt

Adres e-mail

Gisela Norberg

kommunikation@naturvardsverket.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji