Roddleden över Sitojaure är nedlagd sommaren 2022

Zdjęcia

  • Zdjęcie: Håkan Hjort

Roddleden över Sitojaure längs Kungsleden är nedlagd. Vandrare kommer inte längre kunna ro över med båtar som Länsstyrelsen tillhandahållit. Grunden till nedläggningen är att säkerheten vid överfarter har varit ett problem. Att dra om leden har inte heller ansetts vara möjligt. Beslutet gäller under två år och kommer därefter att utvärderas, innan ett nytt beslut fattas.

Sommaren 2021 och 2022 gäller därför följande: Båtskjuts mellan Sitojaure och Svijnne anordnas av Sitojaure båttransport. Vandrare söder- och norrifrån som ska ta sig över sjön ringer +46 (0)73-079 96 03 eller +46 (0)70-277 66 88 för att beställa båtskjuts. Vandrare som kommer söderifrån bör ringa och boka plats senast då de startar i Aktse. Detta eftersom det saknas mobiltäckning vid båtplatsen i Svijnne.

För mer information om priser, tidtabeller med mera, se webbplatsen www.sitojaure.com.

Sitojaure båttransport Lars och Anna Blind Telefon: +46 (0)73-079 96 03, +46 (0)70-277 66 88 E-post: info@sitojaure.com www.sitojaure.com

Kontakt

Adres e-mail

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Otwórz to w aplikacji