Rezerwat przyrody

Vållö, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Vållöarkipelagen med ett 80-tal öar, holmar och skär, är ett stycke unik moränskärgård vid smålandskusten.

Flertalet öar

Vållö naturreservat är beläget i Kalmar sund, ca en mil nordost om Mönsterås. Vållöarkipelagen består av huvudön Husön som har en smal landförbindelse med Bjärkön. Östra delen av Husön kallas Vållöromp. Bebyggelsen ligger helt koncentrerad på Husön och ingår inte i naturreservatet. Två stora öar, Bokö och Nortsö, ligger väster om huvudön. Norr om huvudön ligger ytterligare tre större öar (även kallade Ängholmarna); Sandö, Taktö och Eneskär. De mindre holmarna och skären har räknats till ett 80-tal.

Kulturhistoria

Vållö har en mänsklig historia ända sedan vikingatid/medeltid. Främst på Taktö, Eneskär och Sandö finns tomtningar, båtlänningar och gravar, i form av rösen och stensättningar från denna tid. Redan på 1300-talet nämns skärbönder på Vållö i skriftliga dokument. Huvudnäringen på Vållö är fiske, de fasta ålbottengarnen utgör ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

Naturen

Skogen, som mest består av torra tallskogar med ris och mycket renlavar är relativt gles och ljusöppen. På framför allt Ängsholmarna finns gott om ek i skogen och dessa öar är också i högre grad präglade av betande djur. Vållö naturreservat är ett välbesökt utflyktsmål, främst under sommaren. Stigar finns på Husön och en mindre körväg leder ut till sydspetsen på Vållöromp.

Działania i udogodnienia

 • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Beslutsår: 1973 och 2020
Areal: 2735 hektar varav 593 hektar landareal
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Wskazówki dojazdu

Reservatet ligger strax nordöst om Mönsterås samhälle. Svartö, som är beläget cirka 8 km från E22 (avfartsväg mot Torp cirka 4 km norr om Mönsterås), är närmaste hamn. Reguljär båttrafik saknas men en brygga för allmänheten finns vid Estenäs.En längre sandstrand lämplig för bad finns på södra delen av Vållöromp. Två mindre badplatser finns på Sandöns västra och östra stränder.Markerade leder saknas, men ett flertal brukningsvägar och mindre stigar lämpliga för promenader finns.Det finns toalett och soptunna på Vållöromps yttre del vid badstranden.

Regulamin

I naturreservatet får du inte:

 • Under den 1 april - 10 juli får du inte färdas eller befinna dig inom området: Skutgrundet, Långegrund, Melgrund, Skärrgrund, Grässkärsgrund, Gråsjälegrundet samt Stora Sillekrok.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 7 knop, med undantag för allmänna farleder.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe. I lagunen mellan Bjärkö och Vållö får du inte förtöja eller ankra båt.
 • Fiska.
 • Skada eller störa däggdjur och fåglar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Bryta kvistar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 • Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.
 • Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, markering eller liknande.

Kontakt

Adres e-mail

Per Markus Jönsson

per-markus.jonsson@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji