Rezerwat przyrody

Skubbhult, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Skubbhult har ett naturskönt läge vid sjön Mellan-Färgen. Skogen är gammal och träden har en rik flora av framförallt mossor och lavar.
Bokskogen i Skubbhult är sedan länge välkänd genom sitt fina läge intill sjöstranden. Skogen växer på en mjukt kuperad sluttning mot sjön och läget är mycket naturskönt. På senare år har det också uppmärksammats att delar av området består av relativt orörd gammelskog med en intressant lavflora.

Spår från förr

Över större delen av området (och särskilt tätt i den södra delen) finns mossklädda stenhögar, så kallade odlingsrösen. Dessa kan vara så gamla som från perioden äldre järnålder-medeltid. Rösena vittnar om att marken en gång röjdes på sten för att ge plats åt odling.

Lavar och mossor

Skogen är av typen hedbokskog med örtfattigt fältskikt. Rena lövmattor omväxlar med mattor av kruståtel, blåbärsris, vitsippa eller harsyra. Några fåglar som finns i området är bivråk, spillkråka och grönsångare.

På en del av de gamla bokarna finns påväxt av vedsvampar, men framför allt är floran av lavar och mossor mycket rik. Många av de gamla bokarna är ludna och lurviga av havstulpanlav, korallav, fjädermossa och fällmossa. Den stora och iögonfallande lunglaven växer också på många träd. Samtliga dessa arter är goda signalarter för en skyddsvärd flora och fauna knuten till gammal bokskog.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 22,2 hektar

Skyddat sedan: 1993

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Wskazówki dojazdu

Skubbhult ligger i Hylte kommun. Bil: Kör från Hyltebruk mot Femsjö och sväng vänster mot Yaberg. Sväng vänster mot Skubbhult efter cirka 2 kilometer. Efter knappt 1 kilometer finns en parkeringsplats varifrån man når reservatet till fots (cirka 400 meter). Det finns ingen vägvisning från parkeringen till reservatet så det krävs en bra karta om man ska hitta dit.GPS (WGS84): Lat N 56° 55’ 52” Lon E 13° 21’ 5”. (parkeringen)

Regulamin

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • tälta,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • elda,
  • avsiktligt störa djurlivet samt
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Kontakt

Adres

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Adres e-mail

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji