Rezerwat przyrody

Kloö naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Kloö är en liten fastmarksö mitt ute i Kloömosse. Reservatet är bevuxet med naturskog av tall, gran och björk och här finns också lämningar av ett gammalt soldattorp. Du kan ta dig till Kloömosse på flera sätt men hänvisningsskyltar och parkeringsplats saknas så det kan vara lite svårt att hitta rätt.

Namnet Kloö kommer från ett gammalt soldattorp som en gång i tiden låg här mitt ute på den öde myren. Detta var den enda mark som bönderna i området ville låta sin indelte soldat bruka. Bönderna i Sverige var på denna tid ansvariga för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp och lite jord att odla. Det är nu över 100 år sedan den siste torparen dog och naturen håller sakta på att återerövra den brukade marken.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Dominerande naturtyper: Del av ett större mosse-, kärr- och myrgölskomplex

Kommun: Hylte

Areal: 10,1 hektar

Skyddat sedan: 1988

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Wskazówki dojazdu

Reservatet saknar parkering. För vägbeskrivning, se länk till reservatets sida på Länsstyrelsens web.

Regulamin

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • rida,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
  • elda,
  • skada död eller levande vegetation,
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Kontakt

Adres

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Adres e-mail

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji