Rezerwat przyrody

Hule naturresservat (norra och södra)

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Hule är uppdelat på varsin sida om sjön Simlången. Det västra området (Hule N) har en historia som inägomark med inhägnade åkrar och ängar. I det östra området (Hule S) gick djur på bete under sommaren i den ohägnade så kallade utmarken. Än idag kan du uppleva historiens vingslag och se spår som vittnar om hur markerna nyttjats en gång i tiden. Den norra delen lämpar sig bäst för besök, här finns strövstig och parkering.

I Hule S kan man njuta av all grönska i form av mossbeklädda gamla trädstammarna, ett frodigt fältskikt och täta trädkronor. Men Hule N är lättillgängligare, flera små stigar löper längs sjön. På den gamla järnvägen passerar cykellederna Hylteslingan och Cykelspåret. Här och var står hålträd där olika hackspettsarter har sina bon. Större delen av marken täcks av blåbärsris. Där det är öppet avlöser prästkrage, humleblomster, ängsvädd och gråfibbla varandra under hela sommarens blomsterprakt.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 19 hektar, varav norra delen 8 hektar och södra delen 11 hektar

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

Wskazówki dojazdu

Hule S och Hule N ligger i Halmstads kommun. Vägbeskrivning: Norra: Från väg 25 i Simlångsdalens centrum följ vägvisare mot Mahult. Sväng höger på liten grusväg vid skyltning mot båtplats. En mindre parkering finns. GPS (WGS84): Lat N 56° 43' 33" Lon E 13° 8' 40". Kollektivtrafik: Hule Norra ligger på promenadavstånd från samhället Simlångsdalen, hållplats "Simlångsdalen" ligger 1 kilometer från reservatet. Södra: Området nås enklast till fots eller med cykel. Från Hule N följ cykelspåret söderut till Hjältevadsbron och korsa Fylleån. Cirka 300 m efter bron tag höger på grusväg mot reservatet. Totalt cirka 1,5 km. Parkering saknas vid reservatet.

Regulamin

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • släppa hund fri inom området,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • uppgöra eld på annan än av förvaltaren anvisad plats,
  • skada vegetationen t. ex. genom uppgrävning av växter,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
  • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbon,
  • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats samt
  • göra skada på hägnader eller andra anordningar.

Kontakt

Adres e-mail

Halmstad direkt

direkt@halmstad.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji