Rezerwat przyrody

Hägnan naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Hägnen är en bergig udde i sjön Södra Färgen vid Femsjö. Här växer gammal bokskog och blandskog av tall, björk, bok och ek. För dig som är intresserad av mykologi, läran om svampar, är reservatet extra spännande att besöka. Området har sedan mykologen Fries tid varit känd som en bra svamplokal.

Femsjöbygden är ett välkänt område för många som är intresserade av mykologi. Det var nämligen här som mykologins fader Elias Fries var verksam i början av 1800-talet. Bland Fries anteckningar kan man hitta många uppgifter om svampfloran i trakten. I manuskriptet "Svamplokaler vid Femsjö" kan man till exempel läsa att en av de rikaste svamplokalerna är Hägnen, en bergig udde i sjön Södra Färgen där det idag växer gammal bokskog och blandskog av tall, björk, bok och ek.

Get here by public transport

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 3,6 hektar

Skyddat sedan: 2010

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Wskazówki dojazdu

Reservatet saknar parkering. För vägbeskrivning, se länk till reservatets sida på Länsstyrelsens web.

Regulamin

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in gräs, örter mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • framföra motordrivet fordon, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
  • elda
  • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök

Kontakt

Adres

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.

Adres e-mail

Länsstyrelsen i Hallands län

naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Recenzja

Naturkartan

Naturkartan

Otwórz to w aplikacji