Rezerwat przyrody

Sågtjärnsskogen, Naturreservat

Rezerwat przyrody

0 z 5 gwiazdek — (zobacz recenzje)

Akcje

Opis

Sågtjärnsskogens naturreservat ligger cirka 20 kilometer sydväst om Bollnäs. Reservatet är 53 hektar stort, med naturskog och vatten. Några omarkerade stigar finns i reservatet och Finnskogsleden passerar precis utanför. Naturreservatet är beläget cirka 340 meter över havet och ligger i sin helhet ovanför högsta kustlinjen. Här kan du vandra över skogklädda höjder, rasta vid en trolsk tjärn och se spår av skogsbränder. I bäcken lever också den hotade flodpärlmusslan.

Det finns få stigar i området, men Finnskogsleden passerar nära. Sågtjärnsskogen skyddas främst för att bevara den gamla brandpräglade barrskogen. Den har till stor del vuxit upp efter en brand och därefter fått utvecklas fritt. Spår av modernt skogsbruk saknas utom i den södra delen vid vägen.

Det är gott om gamla tallar som överlevde den senaste skogsbranden. En del av dem har skador på stammarna, så kallade brandljud. I svackorna och i sluttningen på Sågtjärnens östra sida växer det mer gran, men också lövträd som björk och asp. I dessa delar är mängden död ved större än i tallskogen.

Höga naturvärden

I Sågtjärnsskogen finns många svampar och lavar som visar att skogen har höga naturvärden. Gammelskogen är också viktig för fåglar som hittar mat och boplats i de döda och döende träden.

Den hotade arten flodpärlmussla lever i den del av Sågtjärnsbäcken som rinner genom reservatet. I bäcken finns även öring, en fisk som flodpärlmusslan är beroende av.

Działania i udogodnienia

  • Rezerwat przyrody Rezerwat przyrody

Fakty

Areal: 53 hektar Skyddsår: 2019 Kommun: Bollnäs Förvaltare: Länsstyrelsen Karaktär: Skog, vattendrag

Regulamin

I området gäller särskilda regler. Det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 4 ovan utgör inte hinder för plockning av sådana bär och matsvampar som inte är rödlistade.

Föreskrift 4 ovan utgör inget hinder för plockning för eget behov av sådana växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1 och 5 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 5 utgör inte hinder för tillåtet fiske.

Föreskrift 6 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 8.

Kontakt

Adres e-mail

[email protected]

Pytania i Odpowiedzi

Zadaj pytanie innym użytkownikom Naturkartan.

Opinie