Natuurgebied

Hemfallet

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Mellan Skultuna och Tillberga ligger det lilla naturreservatet Hemfallet. Här är terrängen är omväxlande och dramatisk. Följ den lilla stigen som går längs med och upp och ner över områdets bergknallar. Uppe på topparna har du fin utsikt över det omgivande jordbrukslandskapet. På en av höjderna finns spår av det som för längesedan troligtvis var en fornborg eller bevakningsplats. För att nå den behöver du kliva av stigen och klättra upp för en brant.

Skogen i området är gammal. Uppe på höjderna, där berget går i dagen, är skogen öppen och gles medan den växer tätare i låglänta partier. Överallt kan du se döda träd i olika stadier av nedbrytning. Träden är viktiga för många lavar, svampar, insekter och fåglar. På våren täcks marken av blåsippor. Området har ett rikt djurliv och har du tur kan du se älg, rådjur eller kronhjort under ditt besök.

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Toegankelijkheid

  • Nabij parkeerplaats Nabij parkeerplaats

Feiten

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2018

Areal: 11 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Routebeschrijving

Hemfallet ligger norr om Västerås. Kör av från E18 i Västerås mot Sala på väg 56. Kör i cirka 8 kilometer och sväng sen vänster mot Skultuna. Fortsätt på denna väg i cirka 3 kilometer. Precis innan vägen fortsätter uppför en backe, finns en liten parkering på vänster sida. Från parkeringen går en markerad stig som efter cirka 240 meter leder dig fram till naturreservatet.

Regelingen

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

Contact

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-mailadres

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app