Natuurgebied

Omneberget, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Växtligheten vid Omneberget uppmärksammades redan på 1700-talet. Sedan dess har berget vunnit ryktbarhet som ett av Norrlands mest intressanta sydväxtberg med en rik och sydligt präglad flora. Ett besök här i mitten av maj erbjuder en praktfull blomning av vit- och blåsippor till ackompanjemang av härlig fågelsång. Från toppen är utsikten magnifik.

- artrikt sydväxtberg

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara sydväxtbergets speciella vegetation i hammaren, rasmarken samt lundvegetationen och dess örtflora samt att med enkla medel underlätta för allmänheten att besöka området.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Sydliga arter

Den rika förekomsten av hassel och lönn är verkligen sevärd. De växer både på hyllor i stupet och i den vackra lunden nedanför. Under värmetiden fanns hassel allmänt i Mellannorrland. När klimatet försämrades kunde hasselbuskar klara sig kvar i sydväxtberg där klimatet var gynnsamt. Nu när klimatet blivit varmare igen kan hasseln åter sprida sig.

Under våren är marken översållad av vitsippor, blåsippor, smånunneört, underviol, vårärt och lundstjärnblomma. Senare på sommaren kan du hitta rariteter som skogsknipprot, tandrot, backvial och lövbinda.

Fakta om sydväxtberg

En bergbrant som vetter mot norr nås sällan av solens strålar, medan en sydvänd sluttning fungerar som en solfångare och ger lä för de kalla nordvästliga vindarna. Det branta berget lagrar dessutom solvärme som strålar ut under natten. Snön försvinner tidigt på sydsidan och framför allt blir växtsäsongen lång under hösten.

Klimatet i sydbranten är betydligt gynnsammare för växtligheten genom högre medeltemperatur, speciellt under natten, och längre period utan frost jämfört med omgivningarna. Näringstillgången är god under stupet på grund av att det material som vittrar loss hamnar där. Ofta sipprar även grundvatten fram nedanför branten.

Begreppet sydväxtberg innebär att det här trivs växter med en sydlig utbredning och att det ofta går att hitta sällsynta värmekrävande arter. Många av de växtarter som numera bara påträffas i sydväxtbergen, var troligen ganska vanliga i trakten för 6 000 år sedan. Några exempel är stor blåklocka, vårärt, skogstry, kungsljus, lönn och hassel.

Lummig lövskog

För den som är intresserad av mossor, svampar och lavar är Omnebergets lummiga lövskog intressant att utforska. Den för trakten ovanliga skriftlaven kan ses på grövre alar i området. På nedfallna lövträdsgrenar växer tidigt på våren en vackert röd, skålsvamp, scharlakansröd vårskål. Den förekommer i områden med långvarig lövträdskontinuitet oftast på kalkhaltiga och näringsrika jordar.

Fågellivet

I Omneberget är det rikt på olika sångare och andra småfåglar. I fågelkören i maj och juni kan du höra gärdsmyg, grönsångare, svarthätta, nötväcka med flera. Både gråspett och mindre hackspett trivs här. I branten syns ofta korp och enstaka rovfåglar som seglar på uppvindarna.

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 1992

Storlek: 29 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv

Routebeschrijving

Kör till Nordingrå och fortsätt sedan på vägen mot Norrfällsviken. Sväng av och parkera vid Omnebadet. Du kan även nå Omneberget med buss. Närmaste hållplats heter Omne, men det går även att hoppa av bussen precis vid infarten till Omnebadet. För busstider, sök på dintur.se.

Regelingen

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Skada vegetationen genom att till exempel plocka eller gräva upp växter.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Göra upp eld.
  • Anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Contact

E-mailadres

[email protected]

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen