Natuurgebied

Norrfällsviken, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Naturen i Norrfällsviken är karg och präglad av hällmarker och stora klapperfält. Växtligheten består till största delen av lavar och martallar. Det jättelika klapperfältet Bådamalen längst ut på udden berättar om landhöjningen, havets nötning och avlagring av strandvallar. Här kan du få fin överblick om du klättrar upp på utsiktsplattformen.

- klapperfält och rösen

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara den ostörda värdefulla kustnaturen med några av länets mest välutvecklade klapperfält.

Nordingrågranit och klapperfält

Reservatet omfattar yttersta spetsen av Mjällomshalvön vars speciella och imponerande natur under årtusenden formats av hav och is. De röda granitklipporna ger området en speciell färgprakt. Denna nordingrågranit, som är en så kallad rapakivigranit, är typisk för Höga Kusten, men sällsynt i övriga Sverige.

Den moränjord som inlandsisen en gång lämnade efter sig har bearbetats av havet. Stenar och block har rullats och slipats mot varandra och samlats i karakteristiska vallar och terrasser. Än idag fortsätter den processen. Genom landhöjningen (8,5 millimeter per år) stiger klapperfälten sakta upp ur havet. Kartlaven som bekläder stenarna ger en vacker gul färgton. Den så kallade Bådamalen är ett av länets mäktigaste klapperfält.

Inom reservatet ligger ett fornminnesområde med 14 rösen, flertalet belägna på klapperfälten. Rösena är i huvudsak från bronsåldern och ligger 30-50 meter över havet.

Vandring och rastplatser

För dig som strövar i reservatet finns stigar markerade med blå färg. De leder bland annat ut till raststugan på Skvalpudden varifrån man har en hänförande utsikt över havet och Nordingråkusten. Vid den lilla tjärnen Näsamyran ligger en enkel rastplats med eldstad och sittbänkar. Här får du gärna göra upp en brasa, men tänk på eldfaran och elda inte när det är torrt i markerna.

Strandtrav och vattensalamander

Den karga urspolade marken gör att inte mycket kan växa här. Förkrympt tallskog dominerar med inslag av enbuskar och enstaka lövträd. Lavar, mossor, ljung och bärris täcker marken.

I klippskrevorna kan du se strandtraven blomma under försommaren. Det är en blomma som i princip bara finns på Höga kusten-områdets stränder. I bördigare svackor i norr, där finare material ligger kvar, växer granskog. Inom reservatet finns två fuktigare myrstråk. I gölar förekommer den skyddsvärda mindre vattensalamandern.

Fågelliv

Yttersta spetsen i reservatet heter Ytternäsan och är en intressant plats för fågelskådning under vår och höst. Här ses sjöfåglar, rovfåglar och tättingar dra förbi. Man kan även blicka ut mot Gnäggen i horisonten och se bland annat tordmule och storskarv vid ön. Bland andra intressanta arter som noterats på Ytternäsan finns bland annat tallbit och lappmes under höststräcket samt havsörn. Tillfälligt under vårsträcket har det setts vitnäbbad islom. Karaktärsarter i skogsmarken och hällmarken under sommaren är rödstjärt, grå flugsnappare och i havet måsar och trutar samt labb.

Havsfiske

För den fiskeintresserade rekommenderas ett försök med mask och spö efter havsöring i småvikarna. Bästa tiden är juli och augusti, och detta fiske är fritt.

I närområdet

I närheten finns fiskeläget, golfbana, havsbad vid Storsand naturreservat samt Villmyrans reservat. Norrfällsvikens camping har övernattningsstugor, campingplatser med mera. På andra sidan viken i väster ligger Rammbergets naturreservat.

Activiteiten en faciliteiten

 • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Beslutsår: 1969

Storlek: 174 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Routebeschrijving

Från E4 i Gallsäter eller Ullånger följer du bara skyltningen mot Norrfällsviken.

Regelingen

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvampar får dock plockas.
 • Klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Tälta.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida eller cykla i terrängen.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Förvara båt utan länsstyrelsens tillstånd.

Contact

E-mailadres

[email protected]

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen