Natuurgebied

Ulvfjället, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Reservatsområdet ligger på en av Säffle kommuns högsta punkter, med sluttningar åt alla håll. Området ligger mellan 190 och 307 meter över havet.
Naturreservatet består av äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd. Reservatet innehåller också ungskogar med spridda gamla aspar, björkar och tallar som lämnats vid avverkning.

Naturvärdena utgörs av den naturskogsartade skogsmiljön där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan.

Reservatet bildades för att bevara en naturskog med dess flora och fauna, med inslag av sällsynta och hotade arter, samt att utveckla nya blandskogsmiljöer med hög andel lövträd.

Djur och växter

Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier är ställvis god, vilket gynnar flera hotade lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar. Hotade arter som förekommer är bl.a. stor aspticka, kandelabersvamp, lunglav, asppraktbagge och tretåig hackspett.

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Bildat: 2006

Storlek: 62 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Routebeschrijving

Läge: Värmlands län, Säffle kommun, 10 km nordväst Långseruds kyrka. Från Karlstad ta väg E18 mot Årjäng. I Långserud sväng höger mot Lönnskog. Kör drygt 9 km till. Strax före Elovsbyn, sväng höger. (Här finns en vägbom som är öppen för reservatsbesökare från 15 maj till 15 september). Efter ca 1300 meter sväng höger. Efter ytterligare drygt 1 km kommer man fram till naturreservatet Segolstorpshöjdens parkering. Fortsätt förbi, håll vänster och kör ca 400 meter till parkeringen. Parkeringsmöjligheter finns på skogsbilvägens vändplan. Vid lägergården i Elovsbyn finns översiktskarta över vandringslederna i området inklusive naturreservaten Bjursjöhöjden, Segolstorpshöjden och Ulvfjället.

Regelingen

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Contact

E-mailadres

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app