Natuurgebied

Tippmyren, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Sammanhängande skogsområde med vildmarkskänsla.
Naturreservatet Tippmyren består av sprickdalar, myrmarker samt både
torrare och sumpigare skogspartier. En stor del av skogen är brandpräglad. Skogen är talldominerad skog eller barrblandskog med inslag av gammal grov asp. I den östligaste delen kommer ett stråk av rikare berggrund in och skapar förutsättningar för grov granskog med många arter.

Djur och växter

Skogen i Tippmyren består av gammal brandpräglad barrnaturskog med viktiga strukturer som gamla grovbarkiga träd, lövträd, döende och döda träd. Dessa strukturer och områdets historik, tillsammans med det stabila och fuktiga mikroklimatet som de många myrmarkerna skapar ger förutsättning för många krävande kryptogamer.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Bildat: 2016

Storlek: 88,1 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Routebeschrijving

Reservatet ligger i Värmlands län, Eda kommun, cirka 12 kilometer väster om Charlottenberg.

Regelingen

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet
förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor, musslor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra motordrivna fordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Contact

E-mailadres

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app