Natuurgebied

Gråberget, Naturreservat

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Omschrijving

Det växer rikligt med lunglav på de grova asparna och på något ställe är det så mycket att man vid fuktigt väder nästan kan luras att tro att man är i en djungel.
I huvudsak består området av de två bergen Svartningen och Gråberget. Västbranterna av bägge bergen är skarpa med block och lodytor, likaså delar av nordbranten till Gråberget.

Gråberget har förr haft utkikstorn för brandspaning. Tornet är borta nu, men man har där ändå bra utsikt från delar av reservatet. På de flackare topparna finns flera myrar. Skogen är till större delen hällmarkstallskog, med inslag av gransumpskog. Tallöverståndare är spridda i området och bitvis finns det gott om asp och död ved. En del av reservatet består av gammal naturskog, där det tidigare har brunnit. I en död tall finns spår av fyra bränder.

Naturreservatet bildades för att bevara de värdefulla livsmiljöerna bergbranter och rasbranter, små skogbeväxta sprickdalar med rik kryptogamflora (t.ex. mossor, lavar och svampar) och äldre hällmarkstallskog samt att bevara tillhörande växt- och djursamhällen.

Djur och växter

Reservatets grova aspar bjuder på en rik flora av mossor, lavar och svampar såsom asphättemossa, aspgelélav och stor aspticka. I sumpskogspartierna gynnas lavfloran av den höga och jämna luftfuktigheten. I de branta delarna av reservatet finns en del överhäng och det förekommer rikligt med sipperstråk vilket speciellt gynnar mossfloran. Berggrunden är kalkrik och det finns en kalkgynnad flora med t.ex. blåsippa, svartbräken och trolldruva.

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Feiten

Bildat: 2009

Storlek: 127 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Routebeschrijving

Läge: Värmlands län, Eda kommun, cirka 8 kilometer söder om Koppom. Vägbeskrivning från Arvika. Kör nordväst på väg 172 tills du kommer till väg 177. Sväng vänster (söder) och fortsätt 12,5 kilometer. Sväng in vid Mosstakan på vägen mot Saxebyn. Fortsätt mot Norra Svartningstjärn. Sväng höger vid tjärnen och fortsätt 950 meter. Sväng vänster uppför backen. Parkera på vänster sida av vägen. Alternativ väg från Arvika. Följ väg 172 mot sydväst. Sväng höger (norrut) på väg 177 för att komma till Mosstakan.

Regelingen

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved, såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • utan länsstyrelsens tillstånd, i näringssyfte, organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökning

Contact

E-mailadres

Maila Länsstyrelsen Värmland

naturvard.varmland@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app