Natuurgebied

Sandviksåsen

Natuurgebied

0 van 5 sterren — (zie beoordelingen)

Acties

Momenteel

Stigen i Sandviksåsen är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Sandviksåsen tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Omschrijving

Det klapprar när du kliver på de runda stenarna vid det gamla grustaget i Sandviksåsen. Det är som om någon tappat sin stora kulsamling här. Fast kulorna är endast grå och decimeterstora. Stenarna inuti åsen slipades släta och runda av den forsande isälv som lämnade efter sig den sträng av sand och grus som vi idag kallar Uppsalaåsen. Sandviksåsen är en liten del av denna mäktiga rullstensås. Från toppen av grustaget i södra änden kan du beundra utsikten över Mälaren.

Den 5 km långa vandringsstigen går högst upp på åsens rygg med branta sluttningar åt båda håll. Härifrån har du bra översikt över landskapet runt omkring. Inte konstigt då att våra förfäder valde att bygga en borg här uppe. De ville också ha koll på läget, om fienden skulle dyka upp. Om du har ögonen med dig kan du fortfarande se resterna efter borgen uppe på åsen.

Vid åsens norra ände går stigen brant nedåt och leder tillbaka längs med vattnet. Uppe på åsen växer gles barrskog, men här nere är det lummigare och fler lövträd. Döda träd ligger kors och tvärs på åsens sluttningar. Man har medvetet lämnat dessa till de djur och växter som behöver döda träd för att överleva.¨

Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, stigslinga

Förvaltare: Länsstyrelsen

Get here by public transport

Activiteiten en faciliteiten

  • Natuurgebied Natuurgebied

Toegankelijkheid

  • Nabij parkeerplaats Nabij parkeerplaats

Feiten

Skyddsår: 2014

Areal: 64 ha

Kommun: Håbo

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Routebeschrijving

Sandviksåsen ligger på Skohalvön norr om Bålsta.

Från Bålsta kör du vägen norrut mot Övergran. Strax före Övergrans kyrka ta höger på väg 263, mot Sigtuna. Efter ca 5 km ta vänster mot Skokloster och därefter vänster efter ca 300 m mot Häggeby kyrka. Vid kyrkan ta vänster, efter 600 m ta höger och följ sedan vägen fram till naturreservatet.

Regelingen

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av bär och vad som normalt anses vara matsvamp,
  4. fånga eller bortföra djur med undantag för fisk, samla insekter, bortföra ägg eller bo eller medvetet störa djurlivet,
  5. rida,
  6. elda annat än på av Länsstyrelsen anvisade och iordningställda platser,
  7. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än inom anvisad parkeringsplats,
  8. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår.

Contact

E-mailadres

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Vragen en antwoorden

Stel een vraag aan andere Naturkartan gebruikers.

Beoordelingen

Naturkartan

Naturkartan

Open dit in de app