Risingeslingan, 10:1, borttagen

Fotos

Vi har tagit bort östra delen av Risingeslingan, Upplandsledens slinga 10:1. Leden är borttagen mellan Fäboda, där Upplandsleden delar sig en bit öster om Gimo, och Rönningen, där Upplandsleden går ihop med Vikingaleden.

Du kan fortfarande vandra huvudleden, den södra delen av slingan, mellan Fäboda och Gimo, samt den norra delen av Risingeslingan som också är Vikingaleden.

Contact

E-mailadres

Upplandsstiftelsen

info@upplandsstiftelsen.se

Upplandsleden på Naturkartan

Upplandsleden på Naturkartan

Open dit in de app